Chełmszczyzna

Cerkiew cmentarna Opieki Matki Bożej

Wstęp

Lokalizacja

Cerkiewka Opieki Matki Bożej w Holi jest położona na cmentarzu, oddalonym ok. 100 m. od głównej świątyni prawosławnej św. Antoniego Pieczerskiego i św. Paraskiewy. Hola znajduje się 70 km od Lublina

Krótka

Historia

Kaplica cmentarna Opieki Matki Bożej w Holi została wzniesiona w latach 1846–1847. Jako materiał do jej budowy wykorzystano drewno z remontowanej dużej świątyni parafialnej …

Architektura

Drewniana

Jest to budowla drewniana, konstrukcji zrębowej, salowa, zamknięta trójbocznie. Wejście jest poprzedzone czterosłupowym podcieniem. Wieńczy ją cebulasta kopułka z prawosławnym krzyżem

ZAPRASZAMY NA

Wirtualne zwiedzanie

Film przewodnicki # Szczegółowe informacje # Wirtualna wycieczka # Trasa rowerowa
Przygotowaliśmy dla Państwa kilka praktycznych materiałów multimedialnych, które mamy nadzieję przybliżą te piękne zabytkowe polskie cerkwie prawosławne. Oglądając film przewodnicki z narracją opiekuna duchowego świątyni i przewodnika, okraszony nastrojowym śpiewem cerkiewnym można wczuć się w jej klimat. Udając się na wirtualną wycieczkę, składającą się ze zdjęć panoramicznych 360 można wręcz się poczuć jakbyśmy byli w środku świątyni. A dla aktywnych turystów przygotowaliśmy propozycję trasy rowerowej. Zapraszamy do wirtualnego zwiedzania cerkwi, a w przyszłości do udania się tam osobiście.
Wprowadzenie

W niewielkiej odległości od cerkwi św. Antoniego Pieczerskiego i św. Paraskiewy w Holi, która pochodzi pochodzi z początku XVIII wieku jest zlokalizowany cmentarz prawosławny. Nekropolia została założony na przełomie XVIII i XIX wieku. Na jej terenie zachowało się kilka drewnianych krzyży nagrobnych, znaczna liczba nagrobków z II połowy XIX i I połowy XX wieku.

Historia

W starszej, południowej części zabytkowego cmentarza stoi zabytkowa kaplica Opieki Matki Bożej, która została wzniesiona w latach 1846–1847. Jako materiał do jej budowy wykorzystano drewno z remontowanej dużej świątyni parafialnej.

W 1966 roku cerkiew cmentarną w Holi wpisano do rejestru zabytków.

Architektura

Jest to budowla drewniana, konstrukcji zrębowej, salowa, zamknięta trójbocznie. Wejście jest poprzedzone czterosłupowym podcieniem, z trójkątnym szczytem. Jednokalenicowy dach kaplicy jest kryty gontem. Wieńczy go cebulasta kopułka z prawosławnym krzyżem.

Ozdobne ręczniki

Na razie przed rekonsekracją cerkiewki w jej wnętrzu prezentowane są ozdobne ręczniki. To ciekawa lokalna tradycja Podlasia – przez wieki prawosławni dekorowali nimi krzyże i ikony, zarówno w swoich duchowym gniazdach, jak również w domach.

Tradycja ta jest również prezentowana w pobliskim holeńskim skansenie.


Zwiedzaj

Wirtualna wycieczka

Zaplanuj podróż

Trasa rowerowa

Oto propozycja trasy rowerowej dla aktywnych turystów. Aby z niej skorzystać ściągnij plik na komputer, klikając przycisk po lewej, rozpakuj go, załaduj plik .gpx na dowolne urządzenie GPS do nawigacji… i w drogę. Życzymy udanej i owocnej podróży.

Porównaj

Renowacje

W 2019 roku dzięki finansowemu wsparciu z Unii Europejskiej zakończono gruntowną renowację kaplicy Opieki Matki Bożej w Holi. Był to pierwszy gruntowny remont budowli od momentu jej powstania w XIX wieku.

W kolejnych latach planowane jest odtworzenie jej zabytkowego wnętrza.

Kaplica Opieki Matki Bożej w Holi przed renowacjąKaplica Opieki Matki Bożej w Holi po renowacji
Uchwycone i utrwalone

Galeria fotograficzna

Skip to content