Podlasie

Cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego

Wstęp

Lokalizacja

Prawosławna Cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Dobratyczach należy do dekanatu terespolskiego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Jest zlokalizowana 8 km od Terespola i 140 km do Lublina

Krótka

Historia

Obecna cerkiew w Dobratyczach została wybudowana na początku XX wieku w Cycowie. W roku 1956 została przeniesiona na cmentarz prawosławny w Białej Podlaskiej, a w 1993  do Dobratycz

Architektura

Drewniana

Jest to świątynia orientowana, drewniana o konstrukcji zrębowej, szalowana. Czterospadowy dach nawy, jak również dwuspadowy dach kruchty wieńczą cebulaste kopułki, zakończone prawosławnymi krzyżami

ZAPRASZAMY NA

Wirtualne zwiedzanie

Film przewodnicki # Szczegółowe informacje # Wirtualna wycieczka # Trasa rowerowa
Przygotowaliśmy dla Państwa kilka praktycznych materiałów multimedialnych, które mamy nadzieję przybliżą te piękne zabytkowe polskie cerkwie prawosławne. Oglądając film przewodnicki z narracją opiekuna duchowego świątyni i przewodnika, okraszony nastrojowym śpiewem cerkiewnym można wczuć się w jej klimat. Udając się na wirtualną wycieczkę, składającą się ze zdjęć panoramicznych 360 można wręcz się poczuć jakbyśmy byli w środku świątyni. A dla aktywnych turystów przygotowaliśmy propozycję trasy rowerowej. Zapraszamy do wirtualnego zwiedzania cerkwi, a w przyszłości do udania się tam osobiście.
Wprowadzenie

Prawosławna Cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Dobratyczach jest świątynią parafialną. Należy do dekanatu terespolskiego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Obok cerkwi znajduje się wolnostojąca, drewniana dzwonnica, zaś naprzeciw, po drugiej stronie drogi cmentarz prawosławny z zabytkowymi nagrobkami z XIX wieku.

Historia

Wieś Dobratycze, zamieszkiwana przez ludność prawosławną istniała już na początku XV wieku. Pierwsza cerkiew, drewniana, ufundowana przez kasztelana wileńskiego Mikołaja Sapiehę powstała dopiero w 1626 roku, już jako świątynia unicka. W 1875 roku, po kasacie unii dobratycka parafia powróciła na łono Prawosławia. Na przełomie wieku XIX i XX liczyła ona niemal 1900 wiernych. Dlatego też w 1906 roku w Dobratyczach otwarto nową, murowaną cerkiew, projektu Władimira Pokrowskiego, naczelnego architekta Prawosławnej Diecezji Warszawskiej. Niestety piękna świątynia została całkowicie zniszczona w czasie I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej. Jej istnienie upamiętnia krzyż z pamiątkową tablicą.

Według większości źródeł historycznych znajdująca się obecnie w Dobratyczach świątynia została wybudowana na początku XX wieku w Cycowie, gdzie do 1916 roku istniała parafia prawosławna. W roku 1956 została przeniesiona na cmentarz prawosławny w Białej Podlaskiej, w miejsce cerkwi zburzonej w 1938 roku, gdzie pełniła rolę świątyni parafialnej. W roku 1993 po wzniesieniu tam murowanej cerkwi Świętych Cyryla i Metodego, została przeniesiona do Dobratycz i wyświęcona przez Abpa Abla pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Pańskiego.

Architektura

Jest to świątynia orientowana, drewniana o konstrukcji zrębowej, szalowana i osadzona na betonowej podmurówce. Czterospadowy, kryty blachą miedzianą dach (kwadratowej) nawy głównej wieńczy cebulasta kopułka, zakończona krzyżem. Analogiczne zwieńczenie ma dwuspadowy dach kruchty, znajdującej się po zachodniej stronie świątyni, wykończony trójkątnym szczytem. Od strony wschodniej znajduje się prezbiterium, mniejsze od nawy, z boczną małą zakrystią, krytą dachem pulpitowym.

Budynek dobratyckiej cerkwi jest dowodem znakomitego kunsztu jej budowniczych. Pomimo, że ta drewniana konstrukcja ma już ponad 100 lat, że doświadczyła wielu przenosin, zawirowań historycznych, zachowała się w znakomitej formie po dziś dzień i kunszt ten możemy teraz podziwiać.

Zwiedzaj

Wirtualna wycieczka

Zaplanuj podróż

Trasa rowerowa

Oto propozycja trasy rowerowej dla aktywnych turystów. Aby z niej skorzystać ściągnij plik na komputer, klikając przycisk po lewej, rozpakuj go, załaduj plik .gpx na dowolne urządzenie GPS do nawigacji… i w drogę. Życzymy udanej i owocnej podróży.

Porównaj

Renowacje

Cerkiew w Dobratyczach przeszła w swojej historii wiele prac remontowych. W 2019 roku zakończyła się gruntowna renowacja całej świątyni. Sama budowla dzięki finansowemu wsparciu z Unii Europejskiej jest obecnie w znakomitym stanie. Natomiast przed wiernymi pozostaje wielkie wyzwanie przywrócenia jej historycznego wnętrza. Pierwotnie w cerkwi znajdował się ponad stuletni piękny, dwurzędowy ikonostas, eklektyczny, o cechach zarówno rusko-bizantyjskich, jak i neorenesansowych. Obecnie są zbierane środki na jego restaurację.

Cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Dobratyczach przed renowacjąCerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Dobratyczach po renowacji
Uchwycone i utrwalone

Galeria fotograficzna

Skip to content