Podlasie

Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego

Wstęp

Lokalizacja

Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego znajduje się w centralnej części cmentarza prawosławnego w Terespolu, niespełna 300 metrów od głównej świątyni parafialnej św. Jana Teologa… i 1 km od Brześcia

Krótka

Historia

Konsekracji świątyni w 1892 roku dokonał Arcybiskup Flawian. Cerkiew służyła prawosławnym do 1926 roku, kiedy to została przejęta przez neounitów, by po 15 latach powrócić do Cerkwi prawosławnej …

Architektura

Drewniana

Jest to budowla drewniana o konstrukcji zrębowej, z dachem dwuspadowym, kryta gontem. Świątynia jest orientowana, trójdzielna, z prostokątną nawą, niewielkim prezbiterium oraz przedsionkiem 

ZAPRASZAMY NA

Wirtualne zwiedzanie

Film przewodnicki # Szczegółowe informacje # Wirtualna wycieczka # Trasa rowerowa
Przygotowaliśmy dla Państwa kilka praktycznych materiałów multimedialnych, które mamy nadzieję przybliżą te piękne zabytkowe polskie cerkwie prawosławne. Oglądając film przewodnicki z narracją opiekuna duchowego świątyni i przewodnika, okraszony nastrojowym śpiewem cerkiewnym można wczuć się w jej klimat. Udając się na wirtualną wycieczkę, składającą się ze zdjęć panoramicznych 360 można wręcz się poczuć jakbyśmy byli w środku świątyni. A dla aktywnych turystów przygotowaliśmy propozycję trasy rowerowej. Zapraszamy do wirtualnego zwiedzania cerkwi, a w przyszłości do udania się tam osobiście.
Wprowadzenie

Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego należy do Parafii Prawosławnej pod wezwaniem św. Apostoła Jana Teologa w Terespolu, który jest obecnie bardzo silnym ośrodkiem kultu, przyciągający wielu pielgrzymów, zarówno prawosławnych jak i katolików.

Główna terespolska świątynia jest położona niespełna 2 km od nieistniejącej już dzisiaj cerkwi św. Mikołaja w Brześciu nad Bugiem, od miejsca, gdzie w 1596 roku została podpisana tragiczna w skutkach unia kościelna, zwana brzeską. Dzisiaj Terespol i Brześć dzieli granica państwowa.

W 2010 roku miało tutaj miejsce cudowne objawienie łaski Bożej poprzez ikonę Bogarodzicy „Szybko Spełniającej Prośby”.

Historia

Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego znajduje się w centralnej części cmentarza prawosławnego w Terespolu, niespełna 300 metrów od głównej świątyni parafialnej pw. św. Jana Teologa.

Jej konsekracji dokonał Arcybiskup Warszawski i Chełmski Flawian 31 maja 1892 roku. W uroczystościach tych uczestniczyło około 3 tysięcy wiernych, władze państwowe, wojskowe i oświatowe.

Do 1926 roku cerkiew służyła prawosławnym, kiedy to została przejęta przez neounitów, aby po 15 latach powrócić do Cerkwi prawosławnej i służy wyznawcom Prawosławia po dzień dzisiejszy.

Architektura

Jest to budowla drewniana o konstrukcji zrębowej, z dachem dwuspadowym, kryta gontem. Świątynia jest orientowana, trójdzielna, z prostokątną nawą, niewielkim prostokątnym prezbiterium oraz przedsionkiem. W narożach obiektu widoczne są aplikacje z faliście wyciętych desek. Dach nad nawa główną i ołtarzem zwieńczony jest cebulastymi kopułkami z prawosławnymi krzyżami.

W roku 2008 obiekt wpisano do rejestru zabytków. Jest to ciekawy przykład drewnianej architektury sakralnej z obszaru Podlasia.

Zwiedzaj

Wirtualna wycieczka

Odwiedź

Trasa rowerowa

Oto propozycja trasy rowerowej dla aktywnych turystów. Aby z niej skorzystać ściągnij plik na komputer, klikając przycisk po lewej, rozpakuj go, załaduj plik .gpx na dowolne urządzenie GPS do nawigacji… i w drogę. Życzymy udanej i owocnej podróży.

Porównaj

Renowacje

W swojej historii świątynia trzy razy była poddawana renowacji: w roku 1930, 1970 oraz 2019.

Ta ostatnia restauracja świątyni została zrealizowana dzięki środkom, pozyskanym z Unii Europejskiej.

We wnętrzu znajdował się jednorzędowy ikonostas z przełomu XIX i XX wieku w stylu eklektycznym. Po pracach remontowych, gruntownej konserwacji kaplicy ikonostas oczekuje na renowację. Tymczasem aktualnie wewnątrz cerkwi prezentowane są instalacje lokalnych fotografików.

Cerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Terespolu przed renowacjąCerkiew Zmartwychwstania Pańskiego w Terespolu po renowacji
Uchwycone i utrwalone

Galeria fotograficzna

Skip to content