Hrubieszów

Hrubieszów to miasto na granicy polsko-ukraińskiej, położone 120 km od Lublina. Historia tego starego rusińskiego grodu sięga XIII wieku. Od tego też czasu było to miejsce prawosławnego kultu, co zostało odnotowane w staroruskiej Kronice Hipacowskiej pod rokiem 1255. Prawa miejskie Hrubieszów uzyskał już w 1400 roku. Cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Hrubieszowie należy do dekanatu zamojskiego Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Jest to co najmniej dziewiąta cerkiew w ponad 600-letniej historii miasta.
(więcej…)
Skip to content